14 lekcija koje smo naučili tokom koronavirusa

Kojih bi trebalo da se držimo kad bude gotovo

Koronavirus nas je naučio mnogim lekcijama, samo ako želite da ih saslušate...  

Širenje koronavirusa nadvladalo je i uznemirilo naše živote u svim aspektima. Zatvoreni u kući, sami ili sa porodicom u izolaciji, odjednom smo svi bili isti. Čitav svet, kao što se dugo nije dogodilo, našao se na kolenima pred opasnošću. I danas, kada je virus pod kontrolom, ostaje toliko straha zbog mogućih efekata (na ekonomiju, ali ne samo) onoga što smo prošli.

Šta nas je koronavirus zaista naučio?

Pročitajte još

Pročitaj još